Chủ nhật, 17/02/2019 05:37 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quyền hạn của Bộ trưởng

29/03/2013, 09:42 (GMT+7)

Các ý kiến góp ý của Tổng cục Thủy lợi cơ bản nhất trí với toàn bộ nội dung và kết cấu của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, trong đó, 4 nội dung quan trọng đã được tập trung thảo luận một cách sâu sắc, toàn diện.

Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Q.Vụ trưởng Vụ pháp chế (Bộ NN-PTNT), cho biết: “Tổng cục Thủy lợi được đánh giá là đơn vị có nhiều ý kiến hay với một tinh thần trách nhiệm cao trước những vấn đề đặt ra trong bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp”.

Cũng theo bà Kim Anh, các ý kiến góp ý của Tổng cục Thủy lợi cơ bản nhất trí với toàn bộ nội dung và kết cấu của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, trong đó, 4 nội dung quan trọng đã được tập trung thảo luận một cách sâu sắc, toàn diện. Đó là các điều 2, 4, 58 và 70. Các ý kiến đóng góp đồng ý với dự thảo về việc tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhà nước, nhân dân và Tổ quốc Việt Nam. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

Về một số nội dung khác, Tổng cục Thủy lợi tham gia góp ý với một tinh thần xây dựng cao, trong đó nhấn mạnh vào các điều cụ thể sau: Ở khoản 1 điều 8 kiến nghị bỏ cụm từ “thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ” và quy định là “Nhà nước tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật ”.

Trong điều 74 quy định “Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; trong khi đó tại điều 2 quy định “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước”, vì vậy cần làm rõ về các quy định trên.

Tại khoản 1 điều 104 đã quy định về vị trí, chức năng và trách nhiệm của Bộ trưởng; tuy vậy, chưa quy định về quyền hạn của Bộ trưởng. Đề nghị bổ sung quy định quyền hạn của Bộ trưởng để bảo đảm thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Có một nội dung còn ý kiến khác nhau, đó là trong khoản 1 điều 58 quy định “Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo quy hoạch và pháp luật”. Trong quá trình thảo luận ở Tổng cục Thủy lợi có 70/72 ý kiến (97,2%) nhất trí bỏ 2 từ “quy hoạch” vì việc quản lý theo quy hoạch sẽ được điều chỉnh bằng luật về quy hoạch được Quốc hội thông qua. Có 2 ý kiến (2,8%) đề nghị giữ nguyên như Dự thảo để nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác quy hoạch trong quản lý đất đai.

VĂN HÙNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận